Danmarks bedste skadehjælp

Forsikring Skadeshjælp

Deres partner i forsikrings sager

Velkommen til Forsikring Skadehjælp, vi har virket i 30 år.

Vores speciale er udelukkende at hjælpe forsikringskunder i forsikringsskader.

Vi har rundet over 1300 skader med en vindingsrate på over 98%.

Vi er total uafhængige af forsikringsselskaber i en skadesituation.

Vi har i 2014 fået mere end 2 milliarder kr. hjem til kunderne.

Vi behandler fortrinsvis brandskader og løsøre skader og personskader i Danmark.